ค้นหาตามยี่ห้อสินค้า  หมวดสินค้า NAS : Storage

  1  2  3  4  5  6  >> 
  Marvell 6282 1.6GHz, 512MB, 2 x 3.5" SATA I/II HDD, JBOD, RAID 0, 1
  ราคาปกติ 6,950.00
  ราคาพิเศษ 6,490.00
  (Excluding Vat 7%)
  ราคาปกติ 6,200.00
  ราคาพิเศษ 5,720.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 11,112.00
  ราคาพิเศษ 10,370.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 16,336.00
  ราคาพิเศษ 14,780.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 15,495.00
  ราคาพิเศษ 14,020.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 16,280.00
  ราคาพิเศษ 14,790.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 22,636.00
  ราคาพิเศษ 20,480.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 36,121.00
  ราคาพิเศษ 32,770.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 23,243.00
  ราคาพิเศษ 21,080.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 29,421.00
  ราคาพิเศษ 26,600.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 29,748.00
  ราคาพิเศษ 26,900.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 35,860.00
  ราคาพิเศษ 32,440.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 24,439.00
  ราคาพิเศษ 22,110.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 30,561.00
  ราคาพิเศษ 27,630.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 26,897.00
  ราคาพิเศษ 24,310.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 33,009.00
  ราคาพิเศษ 29,850.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 45,748.00
  ราคาพิเศษ 41,370.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 55,944.00
  ราคาพิเศษ 50,590.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 60,019.00
  ราคาพิเศษ 54,280.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 65,243.00
  ราคาพิเศษ 61,660.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 27,383.00
  ราคาพิเศษ 24,790.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 49,093.00
  ราคาพิเศษ 44,400.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 42,794.00
  ราคาพิเศษ 41,410.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 41,963.00
  ราคาพิเศษ 37,980.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 37,757.00
  ราคาพิเศษ 34,150.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 39,626.00
  ราคาพิเศษ 35,830.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 53,907.00
  ราคาพิเศษ 48,750.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 66,140.00
  ราคาพิเศษ 61,660.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 57,981.00
  ราคาพิเศษ 52,440.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 43,701.00
  ราคาพิเศษ 39,520.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 37,579.00
  ราคาพิเศษ 33,980.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 37,579.00
  ราคาพิเศษ 33,980.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 47,794.00
  ราคาพิเศษ 43,300.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 47,794.00
  ราคาพิเศษ 43,300.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 57,981.00
  ราคาพิเศษ 52,450.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 48,916.00
  ราคาพิเศษ 44,240.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 53,000.00
  ราคาพิเศษ 47,930.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 28,925.00
  ราคาพิเศษ 26,160.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 33,981.00
  ราคาพิเศษ 30,740.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 36,271.00
  ราคาพิเศษ 32,800.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 41,542.00
  ราคาพิเศษ 37,570.00
  (Excluding Vat 7%)
  ราคาปกติ 20,766.00
  ราคาพิเศษ 18,790.00
  (Excluding Vat 7%)
  ราคาปกติ 22,402.00
  ราคาพิเศษ 20,260.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 53,299.00
  ราคาพิเศษ 48,200.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 28,523.00
  ราคาพิเศษ 25,800.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 34,645.00
  ราคาพิเศษ 31,320.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 28,112.00
  ราคาพิเศษ 25,430.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 32,187.00
  ราคาพิเศษ 29,110.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 32,187.00
  ราคาพิเศษ 29,110.00
  (Excluding Vat 7%)
  Warranty 2 Years
  ราคาปกติ 40,355.00
  ราคาพิเศษ 36,490.00
  (Excluding Vat 7%)
  1  2  3  4  5  6  >> 
   

  Free hit counter