ค้นหาตามยี่ห้อสินค้า

  หมวดสินค้า UPS

  1  2  3  4  >> 
  APC Back-UPS,325 Watts /625 VA,Input 230V /Output 230V
  ราคาปกติ 1,990.00
  ราคาพิเศษ 1,910.00
  (Excluding Vat 7%)
  ราคาปกติ 13,640.00
  ราคาพิเศษ 12,743.00
  (Excluding Vat 7%)
  ราคาปกติ 25,340.00
  (Excluding Vat 7%)
  ราคาปกติ 19,490.00
  ราคาพิเศษ 18,730.00
  (Excluding Vat 7%)
  ราคาปกติ 28,265.00
  ราคาพิเศษ 27,485.00
  (Excluding Vat 7%)
  ราคาปกติ 35,090.00
  (Excluding Vat 7%)
  APC Symmetra LX 12kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V
  ราคาปกติ 419,900.00
  ราคาพิเศษ 417,620.00
  (Excluding Vat 7%)
  APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 120V
  ราคาปกติ 22,990.00
  ราคาพิเศษ 20,590.00
  (Excluding Vat 7%)
  APC Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
  ราคาปกติ 545,990.00
  ราคาพิเศษ 544,750.00
  (Excluding Vat 7%)
  APC BACK-UPS CS 500VA 230V USB/SERIAL
  ราคาปกติ 3,290.00
  ราคาพิเศษ 3,130.00
  (Excluding Vat 7%)
  APC Smart-UPS SC 420VA 230V
  ราคาปกติ 6,709.00
  ราคาพิเศษ 6,500.00
  (Excluding Vat 7%)
  APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
  ราคาปกติ 609,640.00
  ราคาพิเศษ 605,640.00
  (Excluding Vat 7%)
  1000VA/480W
  ราคาปกติ 2,150.00
  ราคาพิเศษ 2,150.00
  (Excluding Vat 7%)
  2000VA/1200W
  ราคาปกติ 8,700.00
  ราคาพิเศษ 6,890.00
  (Excluding Vat 7%)
  APC Smart-UPS X 2200VA Short Depth Tower/Rack Convertible LCD 200-240V
  ราคาปกติ 59,990.00
  ราคาพิเศษ 58,750.00
  (Excluding Vat 7%)
  APC Smart-UPS X 2200VA Short Depth Tower/Rack Convertible LCD 200-240V with Network Card
  ราคาปกติ 74,900.00
  ราคาพิเศษ 72,840.00
  (Excluding Vat 7%)
  APC Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
  ราคาปกติ 399,990.00
  ราคาพิเศษ 397,730.00
  (Excluding Vat 7%)
  APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
  ราคาปกติ 471,990.00
  ราคาพิเศษ 470,720.00
  (Excluding Vat 7%)
  APC Symmetra LX 16kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V
  ราคาปกติ 514,990.00
  ราคาพิเศษ 512,770.00
  (Excluding Vat 7%)
  APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 480/400/415V
  ราคาปกติ 336,990.00
  ราคาพิเศษ 335,370.00
  (Excluding Vat 7%)
  APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Ext. Run Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
  ราคาปกติ 504,900.00
  ราคาพิเศษ 502,820.00
  (Excluding Vat 7%)
  APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 16kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V
  ราคาปกติ 342,900.00
  ราคาพิเศษ 340,780.00
  (Excluding Vat 7%)
  APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 8kVA N+1 Tower, 220/230/240 or 380/400/415V
  ราคาปกติ 322,900.00
  ราคาพิเศษ 320,890.00
  (Excluding Vat 7%)
  APC Symmetra LX 8kVA Scalable to 8kVA N+1 Rack-mount, 220/230/240V or 380/400/415V
  ราคาปกติ 341,999.00
  ราคาพิเศษ 340,780.00
  (Excluding Vat 7%)
  1200VA/750Watt
  ราคาปกติ 11,928.00
  ราคาพิเศษ 7,030.00
  (Excluding Vat 7%)
  1600VA/1000Watt
  ราคาปกติ 16,402.00
  ราคาพิเศษ 9,662.00
  (Excluding Vat 7%)
  650VA/400Watt
  ราคาปกติ 9,431.00
  ราคาพิเศษ 5,558.00
  (Excluding Vat 7%)
  850VA/500Watt
  ราคาปกติ 11,254.00
  ราคาพิเศษ 6,620.00
  (Excluding Vat 7%)
  1200VA/750Watt
  ราคาปกติ 15,673.00
  ราคาพิเศษ 9,253.00
  (Excluding Vat 7%)
  1600VA/1000Watt
  ราคาปกติ 20,493.00
  ราคาพิเศษ 12,071.00
  (Excluding Vat 7%)
  650VA/420Watt
  ราคาปกติ 17,951.00
  ราคาพิเศษ 9,955.00
  (Excluding Vat 7%)
  850VA/600Watt
  ราคาปกติ 18,315.00
  ราคาพิเศษ 10,823.00
  (Excluding Vat 7%)
  1150VA/770Watt
  ราคาปกติ 22,598.00
  ราคาพิเศษ 13,289.00
  (Excluding Vat 7%)
  1550VA/1100Watt
  ราคาปกติ 26,425.00
  ราคาพิเศษ 15,561.00
  (Excluding Vat 7%)
  1500VA/1350Watt
  ราคาปกติ 37,597.00
  ราคาพิเศษ 22,172.00
  (Excluding Vat 7%)
  2200VA/1980Watt
  ราคาปกติ 55,611.00
  ราคาพิเศษ 32,780.00
  (Excluding Vat 7%)
  3000VA/2700Watt
  ราคาปกติ 74,355.00
  ราคาพิเศษ 43,826.00
  (Excluding Vat 7%)
  ราคาปกติ 21,140.00
  ราคาพิเศษ 12,470.00
  (Excluding Vat 7%)
  2000VA/1400Watt
  ราคาปกติ 37,496.00
  ราคาพิเศษ 22,055.00
  (Excluding Vat 7%)
  3000VA/2100Watt
  ราคาปกติ 46,016.00
  ราคาพิเศษ 27,144.00
  (Excluding Vat 7%)
  6KVA/4.0KVA(WATT)
  ราคาปกติ 67,995.00
  ราคาพิเศษ 39,819.00
  (Excluding Vat 7%)
  10KVA/8KVA(WATT)
  ราคาปกติ 82,602.00
  ราคาพิเศษ 48,448.00
  (Excluding Vat 7%)
  15KVA/12KVA
  ราคาปกติ 165,285.00
  ราคาพิเศษ 96,886.00
  (Excluding Vat 7%)
  20KVA/16KVA
  ราคาปกติ 165,285.00
  ราคาพิเศษ 96,886.00
  (Excluding Vat 7%)
  700VA/630Watt
  ราคาปกติ 24,876.00
  ราคาพิเศษ 14,615.00
  (Excluding Vat 7%)
  1500VA/1350Watt
  ราคาปกติ 43,556.00
  ราคาพิเศษ 25,438.00
  (Excluding Vat 7%)
  3000VA/2700Watt
  ราคาปกติ 71,530.00
  ราคาพิเศษ 42,179.00
  (Excluding Vat 7%)
  6000VA/5400Watt
  ราคาปกติ 181,104.00
  ราคาพิเศษ 107,055.00
  (Excluding Vat 7%)
  1000VA/900Watt
  ราคาปกติ 38,307.00
  ราคาพิเศษ 22,591.00
  (Excluding Vat 7%)
  1500VA/1350Watt
  ราคาปกติ 48,550.00
  ราคาพิเศษ 28,626.00
  (Excluding Vat 7%)
  1  2  3  4  >> 
   

  Free hit counter