ค้นหาตามยี่ห้อสินค้า  หมวดสินค้า Access Point

  option: Injector "SB-PWR-INJ2-EU"
  ราคาปกติ 2,897.00
  ราคาพิเศษ 2,580.00
  (Excluding Vat 7%)
  Dual Radio 802.11n Access Point with PoE (ETSI)
  ราคาปกติ 5,140.00
  ราคาพิเศษ 3,410.00
  (Excluding Vat 7%)
  Dual Radio 802.11ac Access Point with PoE (ETSI)
  ราคาปกติ 10,093.00
  ราคาพิเศษ 6,710.00
  (Excluding Vat 7%)
  Option :Power injector "SB-PWR-INJ2-EU"
  ราคาปกติ 11,308.00
  ราคาพิเศษ 7,940.00
  (Excluding Vat 7%)
  Wireless-AC/N Dual Radio Access Point with PoE
  ราคาปกติ 6,449.00
  ราคาพิเศษ 5,780.00
  (Excluding Vat 7%)
  Wireless-AC/N Premium Dual Radio Access Point with PoE (EU), Peak power 18Watt: Supported only Switch or router with PoEt or PoE injector model "SB-PWR-INJ2-EU" (all is Optional), Not Supported Adapter
  ราคาปกติ 13,178.00
  ราคาพิเศษ 8,360.00
  (Excluding Vat 7%)
  Option: "Adapter "SB-PWR-12V2A-UK" or Injector"SB-PWR-INJ2-EU")
  ราคาปกติ 7,009.00
  ราคาพิเศษ 6,190.00
  (Excluding Vat 7%)
  Dual Radio 802.11n Access Point with 5 Port PoE Switch (CN)
  ราคาปกติ 8,037.00
  ราคาพิเศษ 7,120.00
  (Excluding Vat 7%)
  Dual Radio 802.11n Access Point with 5 Port PoE Switch (EU)
  ราคาปกติ 8,037.00
  ราคาพิเศษ 7,120.00
  (Excluding Vat 7%)
  Option : Power injector "SB-PWR-INJ2-EU"
  ราคาปกติ 9,439.00
  ราคาพิเศษ 8,360.00
  (Excluding Vat 7%)
  Wireless-AC/N Dual Radio Outdoor Wireless Access Point (HK), Peak power 18Watt: Supported only Switch or router with PoE (all is Optional), Not Supported Adapter
  ราคาปกติ 15,701.00
  ราคาพิเศษ 15,060.00
  (Excluding Vat 7%)
   

  Free hit counter