ค้นหาตามยี่ห้อสินค้า  หมวดสินค้า Office Automation

  ความหนาต่อการเย็บ 2-110 แผ่น (กระดาษ 64 แกรม) และ 2-100 แผ่น (กระดาษ 80 แกรม) / ความเร็วในการเย็บ 2 ครั้งต่อวินาที / รับประกัน 1 ปี
  ราคาปกติ 45,336.00
  ราคาพิเศษ 44,100.00
  (Excluding Vat 7%)
  เครื่องทำลายเอกสาร Securio IntelligentDrive เหมาะสำหรับสถานที่ทำงานตั้งแต่ 8 ถึง 15 คน คำจำกัดความใหม่ของนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร มาพร้อมกับหน้าจอแบบสัมผัสเพื่อสั่งงานในระบบปฏิบัติการ IntelligentDrive / รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี / รับประกันใบมีด 30 ปีเต็ม
  ราคาปกติ 111,402.00
  ราคาพิเศษ 108,360.00
  (Excluding Vat 7%)
  เครื่องทำลายเอกสาร Securio IntelligentDrive เหมาะสำหรับสถานที่ทำงานตั้งแต่ 8 ถึง 15 คน คำจำกัดความใหม่ของนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร มาพร้อมกับหน้าจอแบบสัมผัสเพื่อสั่งงานในระบบปฏิบัติการ IntelligentDrive / รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี / รับประกันใบมีด 30 ปี
  ราคาปกติ 97,589.00
  ราคาพิเศษ 94,920.00
  (Excluding Vat 7%)
  ตัดเป็นเส้น 3.9 มม.
  ราคาปกติ 159,000.00
  ราคาพิเศษ 154,600.00
  (Excluding Vat 7%)
  ตัดเป็นชิ้น/4.5x30มม./8-10แผ่น
  ราคาปกติ 25,000.00
  ราคาพิเศษ 24,360.00
  (Excluding Vat 7%)
  ตัดเป็นชิ้น/4.5x30มม./12-14แผ่น
  ราคาปกติ 28,000.00
  ราคาพิเศษ 27,720.00
  (Excluding Vat 7%)
  ตัดเป็นชิ้น/4.5x30มม./14-16แผ่น
  ราคาปกติ 50,340.00
  ราคาพิเศษ 40,320.00
  (Excluding Vat 7%)
  2088B ระบบไฟฟ้า (ใช้ไฟบ้าน) เจาะด้วย 2 วิธี เท้าเหยียบหรือปุ่มกด
  ราคาปกติ 15,840.00
  ราคาพิเศษ 14,400.00
  (Excluding Vat 7%)
  ราคาปกติ 9,900.00
  ราคาพิเศษ 9,600.00
  (Excluding Vat 7%)
  ราคาปกติ 18,224.00
  ราคาพิเศษ 17,400.00
  (Excluding Vat 7%)
  จอแสดงผลหน้าจออนาล็อก & จอ LCD ขนาดเล็ก รูปทรงเล็กกะทัดรัด เหมาะสำหรับตั้งโต๊ะหรือติดตั้งแขวนผนังเรียบในพื้นที่แคบๆ / พิมพ์บัตรตอกเองโดยอัตโนมัติจนครบขั้นตอน เลื่อนเวรกะทำงาน / ดึงบัตร / คืนบัตร ทั้งหมด
  ราคาปกติ 8,019.00
  ราคาพิเศษ 7,800.00
  (Excluding Vat 7%)
  จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ รูปทรงเล็กกะทัดรัด เหมาะสำหรับตั้งโต๊ะหรือติดตั้งแขวนผนังเรียบในพื้นที่แคบๆ / พิมพ์บัตรตอกเองโดยอัตโนมัติจนครบขั้นตอน เลื่อนเวรกะทำงาน / ดึงบัตร / คืนบัตร ทั้งหมด
  ราคาปกติ 8,019.00
  ราคาพิเศษ 7,800.00
  (Excluding Vat 7%)
  ราคาปกติ 13,530.00
  ราคาพิเศษ 12,300.00
  (Excluding Vat 7%)
  ป้องกันการนำเอกสารสำคัญกลับมาใช้ใหม่โดยถาวร / กะทัดรัด แข็งแรง พกพาสะดวก เครื่องปรุระบบมือโยกนี้สามารถปรุเอกสารด้วยคำว่า PAID หรือ VOID
  ราคาปกติ 17,028.00
  ราคาพิเศษ 16,560.00
  (Excluding Vat 7%)
  เครื่องปรุเอกสาร ระบบไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด เพื่อความปลอดภัยให้คุณรู้สึกมันใจ / ป้องกันการนำเอกสารสำคัญกลับมาใช้ใหม่ โดยถาวรไม่ว่าจะเป็นบิลเงินสด บัตรรักษาความปลอดภัย หรือใบรับประกัน
  ราคาปกติ 84,383.00
  ราคาพิเศษ 82,080.00
  (Excluding Vat 7%)
  ทำงานขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเพียงกดปุ่มเริ่มทำงานเท่านั้น / สามารถเจาะเอกสารได้ถึง 2 รู พร้อมกัน
  ราคาปกติ 37,757.00
  ราคาพิเศษ 36,720.00
  (Excluding Vat 7%)
  ทำงานขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเพียงกดปุ่มเริ่มทำงานเท่านั้น / สามารถเจาะเอกสารได้ถึง 2 รู พร้อมกัน
  ราคาปกติ 60,327.00
  ราคาพิเศษ 58,680.00
  (Excluding Vat 7%)
  เจาะกระดาษเป็นปึกหนาในเวาลาเพียง 1 วินาที / เจาะกระดาษหนา 580 แผ่น (64 แกรม) / ปีกกระดาษหนา 50 มม.
  ราคาปกติ 31,093.00
  ราคาพิเศษ 30,240.00
  (Excluding Vat 7%)
  เจาะกระดาษเป็นปึกหนาในเวลาเพียง 1 วินาที / สามารถเลือกการเจาะได้ 2,3 หรือ 4 รู โดยขนาดที่ต่างกันเล็กน้อยถึง 4 ระดับ
  ราคาปกติ 43,673.00
  ราคาพิเศษ 42,480.00
  (Excluding Vat 7%)
  เป็นเครื่องนับมูลค่าแยกธนบัตรต่างชนิดราคากัน และตรวจสอบธนบัตรปลอมในระบบได้ 100% / สามารถนับและตรวจธนบัตรปลอมได้ 7 สกุลเงิน ไทย ดอลล่าร์สหรัฐ ยูโร ปอนด์ จีน อินเดีย ฯลฯ
  ราคาปกติ
  ราคาพิเศษ CALL
  เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ
  ราคาปกติ 40,710.00
  ราคาพิเศษ 39,600.00
  (Excluding Vat 7%)
  เครื่องนับและตรวจสอบธนบัตรระบบใบปัด+Display
  ราคาปกติ 11,090.00
  ราคาพิเศษ 10,080.00
  (Excluding Vat 7%)
  เครื่องนับและตรวจสอบธนบัตรระบบใบปัด
  ราคาปกติ 7,900.00
  ราคาพิเศษ 7,560.00
  (Excluding Vat 7%)
  เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะและตรวจสอบธนบัตร
  ราคาปกติ 65,000.00
  ราคาพิเศษ 60,000.00
  (Excluding Vat 7%)
  ราคาปกติ 75,000.00
  ราคาพิเศษ 63,000.00
  (Excluding Vat 7%)
  ราคาปกติ 12,540.00
  ราคาพิเศษ 11,400.00
  (Excluding Vat 7%)
  ตัดเป็นเส้น 3.9 มม.
  ราคาปกติ 24,364.00
  ราคาพิเศษ 24,360.00
  (Excluding Vat 7%)
  ตัดเป็นเส้น 3.9มม
  ราคาปกติ 32,766.00
  ราคาพิเศษ 32,760.00
  (Excluding Vat 7%)
  ตัดเป็นเส้น 3.9 มม.
  ราคาปกติ 21,100.00
  ราคาพิเศษ 21,000.00
  (Excluding Vat 7%)
  ตัดเป็นเส้น 3.9 มม.
  ราคาปกติ 40,327.00
  ราคาพิเศษ 40,320.00
  (Excluding Vat 7%)
  ตัดเป็นเส้น 3.9มม.
  ราคาปกติ 15,121.00
  ราคาพิเศษ 15,120.00
  (Excluding Vat 7%)
  ตัดเป็นเส้น 3.9 มม.
  ราคาปกติ 9,243.00
  ราคาพิเศษ 9,240.00
  (Excluding Vat 7%)
  ราคาปกติ 5,465.00
  ราคาพิเศษ 4,970.00
  (Excluding Vat 7%)
  ราคาปกติ 4,910.00
  ราคาพิเศษ 4,470.00
  (Excluding Vat 7%)
   

  Free hit counter