>>> SAMSUNG
  ความละเอียด : 1,200 × 1,200 dpi. , ความเร็วการพิมพ์ ขาวดำ : 20 แผ่น/นาที , ความเร็วการพิมพ์แผ่นแรก ขาวดำ : 8.5 วินาที (จาก Ready Mode) , รอบพิมพ์ต่อเดือน : สูงถึง 10,000 แผ่น
  ราคาปกติ 2,748.00
  ราคาพิเศษ 2,420.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ราคาปกติ 3,710.00
  ราคาพิเศษ 3,260.00
  (Excluding Vat 7%) 
  Print Speed ขาวดำ 28 (แผ่น/นาที) , Resolution สูงสุด 4800 x 600 dpi , ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น , การเชื่อมต่อ USB 2.0 / LAN / WiFi
  ราคาปกติ 5,383.00
  ราคาพิเศษ 4,720.00
  (Excluding Vat 7%) 
  Print Speed : 38 ppm , Resolution สูงสุด : 1200 x 1200dpi , ถาดบรรจุกระดาษ : 250 แผ่น , การเชื่อมต่อ : High Speed USB 2.0 / LAN
  ราคาปกติ 10,813.00
  ราคาพิเศษ 9,470.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ราคาปกติ 21,841.00
  ราคาพิเศษ 19,120.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ราคาปกติ 13,897.00
  ราคาพิเศษ 12,180.00
  (Excluding Vat 7%) 
   

  Free hit counter