>>> SAMSUNG
  Print Speed ขาวดำ 18 / สี 4 (แผ่น/นาที) , Resolution สูงสุด 2400 x 600 dpi , ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น , การเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0
  ราคาปกติ 7,327.00
  ราคาพิเศษ 6,430.00
  (Excluding Vat 7%) 
  Print Speed ขาวดำ 18 / สี 4 (แผ่น/นาที) , Resolution สูงสุด 2400 x 600 dpi , ถาดบรรจุกระดาษ 150 แผ่น , การเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0 / WiFi
  ราคาปกติ 8,019.00
  ราคาพิเศษ 7,030.00
  (Excluding Vat 7%) 
   

  Free hit counter