>>> CANON
  1  2  3  >> 
  ราคาปกติ 7,467.00
  ราคาพิเศษ 7,160.00
  (Excluding Vat 7%) 
  Original Ink Tank 4 Colors / All In One, A4 / 2 PL 4800 x 1200 dpi / Scan 600 x 1200 dpi, 8.8 ipm(BK), 5 ipm (Color), USB 2.0 Hi-Speed
  ราคาปกติ 3,916.00
  ราคาพิเศษ 3,790.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ราคาปกติ 3,355.00
  ราคาพิเศษ 3,120.00
  (Excluding Vat 7%) 
  เครื่องพิมพ์ Inkjet Printer ระบบตลับหมึก 5 สี ความเร็วในการพิมพ์ตามมาตรฐาน ISO (A4): สูงสุดถึง 10.4 ภาพต่อนาที (สี) / 14.5 ภาพต่อนาที (ขาวดำ) ความเร็วในการพิมพ์ภาพถ่าย (ขนาด 4 x 6 นิ้ว): 36 วินาที (แบบไร้ขอบ)
  ราคาปกติ 6,664.00
  ราคาพิเศษ 6,190.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ราคาปกติ 3,140.00
  ราคาพิเศษ 2,910.00
  (Excluding Vat 7%) 
  Print Speed 90 Second / 4800 x 1200 dpi
  ราคาปกติ 10,799.00
  ราคาพิเศษ 9,240.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ราคาปกติ 17,065.00
  ราคาพิเศษ 14,600.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ราคาปกติ 8,551.00
  ราคาพิเศษ 7,940.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ราคาปกติ 7,093.00
  ราคาพิเศษ 6,430.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ราคาปกติ 3,355.00
  ราคาพิเศษ 3,220.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ราคาปกติ 8,570.00
  ราคาพิเศษ 7,960.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ราคาปกติ 48,131.00
  ราคาพิเศษ 42,110.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ความเร็วในการพิมพ์ตามมาตรฐาน ISO (A4): สูงสุดถึง 8.6 ภาพต่อนาที แบบขาวดำ / 5.0 ภาพต่อนาที แบบสี พิมพ์, สแกน, ทำสำเนา พิมพ์รูปภาพขนาด 4 x 6" แบบไร้ขอบ ได้ภายใน 44 วินาที
  ราคาปกติ 2,658.00
  ราคาพิเศษ 2,580.00
  (Excluding Vat 7%) 
  พิมพ์, สแกน, ทำสำเนา พิมพ์งานได้รวดเร็วทันใจ พิมพ์ภาพไร้ขอบขนาด 4 x 6 นิ้ว ได้ภายใน 60 วินาที ความเร็วในการพิมพ์ภาพขาว-ดำ 8.8 ภาพต่อนาที และภาพสี 5 ภาพต่อนาที
  ราคาปกติ 5,131.00
  ราคาพิเศษ 4,920.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ราคาปกติ 3,140.00
  ราคาพิเศษ 2,910.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ราคาปกติ 5,598.00
  ราคาพิเศษ 5,300.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด (A4): ประมาณ 32.5 หน้าต่อนาที แบบขาวดำ / 24.0 หน้าต่อนาที แบบสี ความเร็วในการพิมพ์ตามมาตรฐาน ISO (A4): สูงสุดถึง 23.0 ภาพต่อนาที แบบขาวดำ / 15.0 ภาพต่อนาที แบบสี พิมพ์, สแกน, ทำสำเนา, แฟกซ์, เชื่อมต่อเครือข่ายผ่านทางสายเคเบิ้ล /
  ราคาปกติ 8,150.00
  ราคาพิเศษ 7,070.00
  (Excluding Vat 7%) 
  5-colour ink system/Optimised for CAD/Print size: 17" (A2+)
  ราคาปกติ 46,000.00
  ราคาพิเศษ 38,150.00
  (Excluding Vat 7%) 
  5-colour Dye & Pigment ink system/Print size: 24" (A1+)/Perfect for CAD and GIS
  ราคาปกติ 60,000.00
  ราคาพิเศษ 56,190.00
  (Excluding Vat 7%) 
  5-colour Dye & Pigment ink system/Print size: 24" (A1+)/Perfect for CAD and GIS
  ราคาปกติ 78,000.00
  ราคาพิเศษ 72,170.00
  (Excluding Vat 7%) 
  1  2  3  >> 
   

  Free hit counter