>>> เครื่องทำลายเอกสาร HSM
  เครื่องทำลายเอกสาร Securio IntelligentDrive เหมาะสำหรับสถานที่ทำงานตั้งแต่ 8 ถึง 15 คน คำจำกัดความใหม่ของนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร มาพร้อมกับหน้าจอแบบสัมผัสเพื่อสั่งงานในระบบปฏิบัติการ IntelligentDrive / รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี / รับประกันใบมีด 30 ปีเต็ม
  ราคาปกติ 111,402.00
  ราคาพิเศษ 108,360.00
  (Excluding Vat 7%) 
  เครื่องทำลายเอกสาร Securio IntelligentDrive เหมาะสำหรับสถานที่ทำงานตั้งแต่ 8 ถึง 15 คน คำจำกัดความใหม่ของนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร มาพร้อมกับหน้าจอแบบสัมผัสเพื่อสั่งงานในระบบปฏิบัติการ IntelligentDrive / รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี / รับประกันใบมีด 30 ปี
  ราคาปกติ 97,589.00
  ราคาพิเศษ 94,920.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ตัดเป็นเส้น 3.9 มม.
  ราคาปกติ 159,000.00
  ราคาพิเศษ 154,600.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ตัดเป็นชิ้น/4.5x30มม./8-10แผ่น
  ราคาปกติ 25,000.00
  ราคาพิเศษ 24,360.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ตัดเป็นชิ้น/4.5x30มม./12-14แผ่น
  ราคาปกติ 28,000.00
  ราคาพิเศษ 27,720.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ตัดเป็นชิ้น/4.5x30มม./14-16แผ่น
  ราคาปกติ 50,340.00
  ราคาพิเศษ 40,320.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ตัดเป็นเส้น 3.9 มม.
  ราคาปกติ 24,364.00
  ราคาพิเศษ 24,360.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ตัดเป็นเส้น 3.9มม
  ราคาปกติ 32,766.00
  ราคาพิเศษ 32,760.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ตัดเป็นเส้น 3.9 มม.
  ราคาปกติ 21,100.00
  ราคาพิเศษ 21,000.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ตัดเป็นเส้น 3.9 มม.
  ราคาปกติ 40,327.00
  ราคาพิเศษ 40,320.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ตัดเป็นเส้น 3.9มม.
  ราคาปกติ 15,121.00
  ราคาพิเศษ 15,120.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ตัดเป็นเส้น 3.9 มม.
  ราคาปกติ 9,243.00
  ราคาพิเศษ 9,240.00
  (Excluding Vat 7%) 
   

  Free hit counter