>>> เครื่องนับธนบัตร
  เป็นเครื่องนับมูลค่าแยกธนบัตรต่างชนิดราคากัน และตรวจสอบธนบัตรปลอมในระบบได้ 100% / สามารถนับและตรวจธนบัตรปลอมได้ 7 สกุลเงิน ไทย ดอลล่าร์สหรัฐ ยูโร ปอนด์ จีน อินเดีย ฯลฯ
  ราคาปกติ
  ราคาพิเศษ CALL
  เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ
  ราคาปกติ 40,710.00
  ราคาพิเศษ 39,600.00
  (Excluding Vat 7%) 
  เครื่องนับและตรวจสอบธนบัตรระบบใบปัด+Display
  ราคาปกติ 11,090.00
  ราคาพิเศษ 10,080.00
  (Excluding Vat 7%) 
  เครื่องนับและตรวจสอบธนบัตรระบบใบปัด
  ราคาปกติ 7,900.00
  ราคาพิเศษ 7,560.00
  (Excluding Vat 7%) 
  เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะและตรวจสอบธนบัตร
  ราคาปกติ 65,000.00
  ราคาพิเศษ 60,000.00
  (Excluding Vat 7%) 
   

  Free hit counter