>>> เครื่องตอกบัตร-บันทึกเวลาเข้า-ออก
  ราคาปกติ 9,900.00
  ราคาพิเศษ 9,600.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ราคาปกติ 18,224.00
  ราคาพิเศษ 17,400.00
  (Excluding Vat 7%) 
  จอแสดงผลหน้าจออนาล็อก & จอ LCD ขนาดเล็ก รูปทรงเล็กกะทัดรัด เหมาะสำหรับตั้งโต๊ะหรือติดตั้งแขวนผนังเรียบในพื้นที่แคบๆ / พิมพ์บัตรตอกเองโดยอัตโนมัติจนครบขั้นตอน เลื่อนเวรกะทำงาน / ดึงบัตร / คืนบัตร ทั้งหมด
  ราคาปกติ 8,019.00
  ราคาพิเศษ 7,800.00
  (Excluding Vat 7%) 
  จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ รูปทรงเล็กกะทัดรัด เหมาะสำหรับตั้งโต๊ะหรือติดตั้งแขวนผนังเรียบในพื้นที่แคบๆ / พิมพ์บัตรตอกเองโดยอัตโนมัติจนครบขั้นตอน เลื่อนเวรกะทำงาน / ดึงบัตร / คืนบัตร ทั้งหมด
  ราคาปกติ 8,019.00
  ราคาพิเศษ 7,800.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ราคาปกติ 12,540.00
  ราคาพิเศษ 11,400.00
  (Excluding Vat 7%) 
   

  Free hit counter