>>> เครื่องเย็บเอกสารไฟฟ้า
  ความหนาต่อการเย็บ 2-110 แผ่น (กระดาษ 64 แกรม) และ 2-100 แผ่น (กระดาษ 80 แกรม) / ความเร็วในการเย็บ 2 ครั้งต่อวินาที / รับประกัน 1 ปี
  ราคาปกติ 45,336.00
  ราคาพิเศษ 44,100.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ราคาปกติ 13,530.00
  ราคาพิเศษ 12,300.00
  (Excluding Vat 7%) 
   

  Free hit counter