>>> เครื่องปรุเอกสาร
  ป้องกันการนำเอกสารสำคัญกลับมาใช้ใหม่โดยถาวร / กะทัดรัด แข็งแรง พกพาสะดวก เครื่องปรุระบบมือโยกนี้สามารถปรุเอกสารด้วยคำว่า PAID หรือ VOID
  ราคาปกติ 17,028.00
  ราคาพิเศษ 16,560.00
  (Excluding Vat 7%) 
  เครื่องปรุเอกสาร ระบบไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด เพื่อความปลอดภัยให้คุณรู้สึกมันใจ / ป้องกันการนำเอกสารสำคัญกลับมาใช้ใหม่ โดยถาวรไม่ว่าจะเป็นบิลเงินสด บัตรรักษาความปลอดภัย หรือใบรับประกัน
  ราคาปกติ 84,383.00
  ราคาพิเศษ 82,080.00
  (Excluding Vat 7%) 
   

  Free hit counter