>>> เครื่องเจาะไฟฟ้า
  ทำงานขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเพียงกดปุ่มเริ่มทำงานเท่านั้น / สามารถเจาะเอกสารได้ถึง 2 รู พร้อมกัน
  ราคาปกติ 37,757.00
  ราคาพิเศษ 36,720.00
  (Excluding Vat 7%) 
  ทำงานขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเพียงกดปุ่มเริ่มทำงานเท่านั้น / สามารถเจาะเอกสารได้ถึง 2 รู พร้อมกัน
  ราคาปกติ 60,327.00
  ราคาพิเศษ 58,680.00
  (Excluding Vat 7%) 
  เจาะกระดาษเป็นปึกหนาในเวาลาเพียง 1 วินาที / เจาะกระดาษหนา 580 แผ่น (64 แกรม) / ปีกกระดาษหนา 50 มม.
  ราคาปกติ 31,093.00
  ราคาพิเศษ 30,240.00
  (Excluding Vat 7%) 
  เจาะกระดาษเป็นปึกหนาในเวลาเพียง 1 วินาที / สามารถเลือกการเจาะได้ 2,3 หรือ 4 รู โดยขนาดที่ต่างกันเล็กน้อยถึง 4 ระดับ
  ราคาปกติ 43,673.00
  ราคาพิเศษ 42,480.00
  (Excluding Vat 7%) 
   

  Free hit counter